Kayıtlar

Sosyal Bilimler İçin Uygulamalı SPSS Eğitimi - Udemy

Resim
Sosyal Bilimler Alanı İçin Uygulamalı Araştırma Üzerinden SPSS Eğitimi - Udemy 

EĞİTİME GÖZ ATIN
Anketler üzerinden sosyal bilimler alanına yönelik olarak hazırlanan tek eğitim seti Udemy platformunda yayında!
Bildiğimiz üzere sosyal bilimlerde yapılan saha araştırmalarının analizinde en yaygın kullanılan programlardan birisi de SPSS'dir. Ücretli ve pahalı bir program olmasına rağmen yaygınlığı ve kullanımına aşinalık nedeniyle de ayrıca tercih edilmektedir. Özellikle sosyal bilimler alanında çalışmalar yapanlar, tez ve saha araştırması yapanlar için hazırlanmış bu eğitim setine göz atmanızı tavsiye ederim. 
Youtube ve çeşitli kitaplar üzerinde farklı kaynaklar bulunsa da ya çok dağınık şekilde konu ele alınmakta ya da istatistiksel olarak çok fazla kavram kullanıldığı için pratiklik sağlamadığı görülmektedir.
Bu eğitim setinde başlangıç seviyeden başlanmakta ve yapılmış araştırmalar üzerinden tek tek uygulamalı olarak incelenmektedir.


Giriş Videosu

Peki Bu Eğitimde Bizleri Neler Karş…

Seyahatler Üzerine Yeniden Düşünmek

Resim
Seyahatler Üzerine Yeniden Düşünmek


Çok klasik bir ifade olan "çok okuyan mı bilir çok gezen mi bilir?" sorusunun pozitivist paradigma ile olan bağlantısı kendi zamanı için uygun bir yaklaşım olabilirdi. Ancak artık çok okuyan mı çok gezen mi bilir sorusunun tek taraflı bir cevabı yoktur. Zira zamanın ruhu ve zamanın paradigması artık değişmiştir. "Siyah mı beyaz mı" mantığı yada "ya o ya öbürü" mantığı günümüzde oldukça yetersiz bir düşünme mantığı olarak ifade edilebilir. Çünkü bu yaklaşım ve düşünce biçimi olaylar ve olgulara bakışta da birçok şeyin gözden kaçmasına neden olmaktadır. Özellikle kuantum fiziği ile birlikte bu durum bilimsel olarak da farklı bir boyuta taşınmıştır. Atom altı dünyasında bile "ya o ya öbürü" mantığını yansıtan bir durumun yer aldığı gözlemlenmemiştir. Bunu bilgisayar teknolojisi örneği ile açıklamak yerinde olacaktır. Bilindiği üzere bilgisayarların çalışma mantığında kullanılan 1 ve 0 değerleri ile işlemler yapılı…

Kavramlarımız Muğlak Zihinlerimiz Karışık

Resim
Kelime ve Kavramlar Dünyamızı Şekillendiriyor
Yaklaşık 6 aydır AR-GE merkezlerini inceliyorum, araştırıyorum ve gözlemleme fırsatı bulduklarımı gözlemliyorum. AR-GE için ayrılan bütçelere bakıyorum. Sonra düşünüyorum. Araştırma ve Geliştirme faaliyeti olan AR-GE'de neden tamamen mühendisler çalışıyor anlamış değilim. Bu işin araştırma boyutunun öneminin farkında mıyız acaba? Araştırmacılar ve akademik bilgi bu işin neresinde? Araştırma yapmadan yerli ve yabancı literatürü derinlemesine inceleyip sektöre uygulamadan başarı sağlanabilir mi? Niçin akademik bilgiyi ticarileştirecek AR-GE merkezlerimiz yok denecek kadar az? Teori ile pratiği birleştirme noktasında oldukça ilgisiz davranıyoruz sanırım. Bu konuda yetersiz miyiz ya da buna zamanımız mı yok ya da kasaya bir an önce para mı girmeli? Öyle ya Türkiye'de patronlar skora bakıyor. Skor önemli tabi ama o skorun ardında yatan sebepler önemli değil mi? Dünya artık başka bir dünya paradigma değişeli onlarca yıl geçti ama hala bi…

Bir Yaşam Tarzı Olarak Gösterişçi Tüketimin Temelleri Üzerine Bir Deneme

Resim
Aylak Sınıfın Teorisi Kitabı Bağlamında Fordist ve Post-fordist Süreçler

ABD’de işveren sınıfı içinde gösterişçi tüketim yapan ve geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olmayan ve boş vakti de bol olan kesimi ifade eden terim olan aylak sınıf; ilk kez Veblen tarafından 1899’da “the theory of the leisure class'' adlı kitapta kullanılmıştır. Bu aylak sınıfın, Amerika’nın sanayileşmesi döneminde rekabetçi mücadelenin ürünü olduğu söylenebilir. Amerika’nın sanayileşme sürecinde özellikle de girişimcilik yoluyla bu rekabetin yaşandığı söylemek mümkündür. Endüstri 2.0 olarak ifade edilen Fordist süreçlerle birlikte aylak sınıf ve gösterişçi tüketim kendisini daha çok hissettirmeye başladığı görülmektedir. Bununla beraber bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte endüstri 3.0 olarak ifade edilen post-fordist süreçlerde ise gösterişçi tüketimde ve aylak sınıfta çeşitli dönüşümler yaşanmıştır. Aylak sınıfın içine girdiği bu süreç, gösterişçi tüketimi gösterirken servet ve mal i…

Nostaljik Şekilde Tasarlanan Mekanlar Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

Resim
Nostaljik Şekilde Tasarlanan Mekanlar Üzerine Sosyolojik Bir DenemeZaman, mekan, nostalji ve modernite bağlamında öz bir şekilde ele alınmıştır.

Yaşadığım şehirde özellikle son on yılda ciddi mekansal dönüşümler yaşanmıştır. Bu mekansal dönüşümler tarihi mekanların restorasyon ve renovasyon edilmesi şeklinde görülürken dizayn edilme biçimleri nostaljik bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda bu mekanlar tarihi koruma projeleri kapsamında yeniden restore edilerek gerek bölge insanı gerekse turizm açısından popüler hale gelmiştir. Konak biçimde olan mekanlar genellikle restoran olarak hizmet verirken iç dizaynında nostaljik ve otantik unsurları görmek mümkündür. Modern zamanın ve modern mekanların (ki buna Lefebvre'nin kavramı soyut mekanlar da diyebiliriz) sıkıştırmasından bir an da olsa kurtulmak isteyenler bir süreliğine de olsa hoş vakit geçiriyor. Geçenlerde gitmiş olduğum Kayseri merkezde yer alan Alamet-i Farika restoranı da yukarıda bahsettiğim şekilde nostaljik ve otanti…

Dijitalleştik, Sanallaştık, Basitleştik

Resim
Dijitalleştik, Sanallaştık, Basitleştik,
Dijitalleşmenin Toplumda Yansıma Biçimleri Üzerine Bir Deneme

Her çağın; insanı, yaşayış biçimi, üretim biçimi, iş yapma şekilleri, ifade biçimleri ve dilleri faklılıklar gösterir. Bu örnekleri genişletmek ve listelemek elbette mümkündür. Günümüze de bu bağlamda baktığımızda üretim biçiminin kapitalist, yaşayış biçiminin bireyselci, iş yapma şeklinin uzmanlaşmaya dayalı olması ve ifade biçimi yada dilinin de dijital olduğu söylenebilir. Bu örnek farklı biçimlerde farklı şekillerde kurulabilecek olsa da üzerinde duracağım konu dijitalleşme ile olan kısmıdır. Fakat dijitalleşme ile birlikte bilgisayar ve yazılım teknolojilerinden de bahsetmek gerektiğini söylememde fayda var. Ancak teknik detaylar yerine dijitalleşmenin topluma yansıma şekline daha çok yer vereceğim...

Dijitalleşme kendisinin de basitleştirdiği gibi en basit şekliyle sayısallaştırma, bir anlamda kodlarla ifade edilen ve bilgisayar denilen araç tarafından okunabilen verilerdir. Herha…

İçten İçe Yanmanın Bir Videosu (Macro Video 4K)

Resim
İçten İçe Yanmanın Bir Videosu
Hayatta olaylara genellikle uzaktan, geriden ya da tepeden bakarken bir çok detayı kaçırıyoruz. Modern hayatta artık detayların da pek bir önemi kalmamış gibi. Sosyal medyada, trafikte, okulda, evde, tv izlerken bile kısacası gündelik hayatın içinde hızla dolaşırken zaten detayları görmek pek de mümkün olmuyor. Hız varsa detayların görünmesi de pek mümkün olmuyor. Tıpkı modern hayat içinde birçok şeyin hızlanmasına rağmen yine de vakit yetmiyor demek gibi. Ya da uçakla seyahat edip hiçbir yeri ve hiçbir detayı görmeden seyahat etmek gibi. Otobüs ve uçakla seyahat çok farklı hatta trenle seyahat bunlardan da farklı. Aslında bir çok şey ve belki de gizemler daha da yakından bakınca, içeriden bakınca görülebiliyor. Bunun için de biraz yavaşlamak biraz odaklanmak gerekiyor. Mikroya doğru seyahat etmek gerekiyor ki bütünle olan bağlantısını fark edelim.
Bu videoda bir kürdanın yanması olayına olabildiğince yakından ve yavaş bir şekilde bakılmaya çalışılmıştır.…

Yer Sincabı'nın Günlüğü (Videography)

Resim
Bugün Erciyes Üniversitesi merkez kampüsündeydim. Bu kampüste gezerken üniversitenin kendine özgü olan en sevimli ürkek hayvanları, Yer Sincabı yerel adıyla gelengi görmek çok yüksek bir ihtimal. Bu canlılar yer altında yaşarlar ve görme kabiliyetleri çok zayıf olmasına rağmen koku ve titreşim hisleri gelişmiştir. Yanlarına yaklaşmak bu yüzden oldukça zordur. Ancak yavruları yanına yaklaşmak biraz daha kolay oluyor ki bu videoda da yavruları göreceksiniz. Sabır ve sessizlik içerisinde beklerseniz onların o meraklı ve ürkek yönlerini de görmüş olursunuz. Zor da olsa yuvalarının önünde sabırla ve sessizlik içinde bekleyerek bu videoyu hazırladım. Ne kadar da meraklı ve ürkekler!
Şimdi de biraz teknik detaylara girecek olursam. DSLR ile bu canlıların yanına yaklaşmak çok zor oluyor. Çünkü bu makineler büyük olduğundan ve shutter seslerinden dolayı bir kaç kez kaçtıklarına şahit oldum. O yüzden bu kez cep telefonu ile kayıt etmeyi tercih ettim. LG G4 ve Cinema 4K uygulaması ile 1920x1080 b…